Προνομιακά Πακέτα

Όποια και αν είναι η ανάγκη σας, δώστε μας τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε την
καλύτερη προστασία με το χαμηλότερο κόστος.

  • Ασφάλιση Αυτοκινήτου - Μοτοσικλέτας
  • Ασφάλιση Ζωής, Υγείας, Σύνταξης
  • Ασφάλιση Κατοικίας (κύριας ή και εξοχικής)
  • Ασφάλιση Σκάφους (προσωπικής ή επαγγελματικής χρήσης)
  • Ασφάλιση Έργων Τέχνης & Προσωπικών Συλλογών
  • Ταξιδιωτική Ασφάλιση
  • Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης (π.χ. Ιατρού, Λογιστή, Δικηγόρου κ.α.)
  • Ασφάλιση Σπουδών
  • Ασφάλιση Νομικής Προστασίας (ατομικής ή και οικογενειακής)

Ειδικότερα για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου ή Μοτοσικλέτας, ζητείστε άμεσα την πρότασή μας.