ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. - Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. Οικονομικού Έτους 2006