ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε - Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2006 (ΔΠΧΠ) (συνολικό)