ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. - Στοιχεία και Πληροφορίες Οικονομικού Έτους 2006 (ΔΠΧΠ)