ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ


 

 
Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στην Αθήνα:

                                                       Φανοποιός
Βασικές αρμοδιότητες:

• Ανάλυση και έλεγχος των παρατηρήσεων της εντολής επισκευής
• Γνώση ορθής χρήσης και λειτουργίας εργαλείων χειρός και εξοπλισμού φανοποιίας
• Συγκολλήσεις
• Ευθυγράμμιση αμαξώματος
• Αποκατάσταση βαθουλωμάτων -σφυρηλάτηση -στοκάρισμα
• Μοντάρισμα εξαρτημάτων
• Τοποθέτηση νέων ανταλλακτικών.
• Επισκευή ανταλλακτικών
• Επίτευξη χρόνων παραγωγικότητας βάση εντολών επισκευής από τον προϊστάμενο.
• Επικοινωνία με βαφείς και συνεργασία για γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών
• Διαχείριση έκτακτων περιστατικών
• Μεταφορά αυτοκινήτων για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και ταχύτερης εξυπηρέτησης πελατών
• Τήρηση οδηγιών επισκευής
• Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής Απαραίτητα προσόντα: • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής σχολής • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
• Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρίας:
• Διαρκής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη • Άριστο περιβάλλον εργασίας και εργασιακές σχέσεις

Θα χαρούμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας για την παραπάνω θέση στο e-mail:

career_sfakianakisgroup@sfakianakis.gr