Μηχανικός Αυτοκινήτων BMW-MINI

Ο ΌΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά να προσλάβει

 

Μηχανικό Αυτοκινήτων

BMW - MINI


Βασικές αρμοδιότητες:

 • Λήψη εργασιών από τον τεχνικό σύμβουλο με χρονικά όρια σύμφωνα με τις παραδοτέες κάρτες εργασίας.
 • Επιβεβαίωση εντολών επισκευής
 • Διερεύνηση επιπρόσθετων προβλημάτων στα οχήματα παραλαβής τηρώντας την βασική αρχή ασφαλούς οδήγησης.
 • Ενημέρωση αλλαγών και επιπρόσθετων εργασιών στον τεχνικό σύμβουλο και αναμονή έγκρισης από τον πελάτη για την υλοποίηση των θεμάτων προς επισκευή.
 • Καθαρισμός και συντήρηση εργαλειοθήκης.
 • Καθαρισμός χώρου εργασίας μετά από κάθε εργασία για να είναι επαγγελματική η εικόνα του συνεργείου προς τους πελάτες.
 • Προσφορά και αποδοχή βοήθειας σε δύσκολες περιπτώσεις επισκευής προς και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εάν και εφόσον χρειαστεί.
 • Συνεχόμενη συνεργασία και επικοινωνία με τον ηλεκτρολόγο για επίλυση θεμάτων επισκευών.
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Πτυχίο τεχνικής σχολής, απαραίτητα μηχανικού αυτοκινήτων μηχανοτρονικής
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία 5 τουλάχιστον ετών σε Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή BMW-MINI ή Εξειδικευμένο service ΒΜW - ΜΙΝΙ
 • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • Καλή χρήση MS Office
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (πολύ καλή οδηγική ικανότητα)
 • Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστη ικανότητα  συνεργασίας με ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Παροχές Εταιρίας

 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη



Τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο s.dimas@bmw-sfakianakis.gr