Οδηγός Αυτοκινήτου & Μηχανής

Ο ΌΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά να προσλάβει
Οδηγός Αυτοκινήτου & Μηχανής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
  • Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (πολύ καλή οδηγική ικανότητα)
  • Κάτοχος διπλώματος μηχανής
  • Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Παροχές Εταιρίας
  • Διαρκής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας
  • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.