Σύμβουλος Πωλήσεων Επαγγελματικών Αυτοκινήτων

Εσύ οδηγείς το μέλλον σου!

Ο Όμιλος Σφακιανάκη , στα πλαίσια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του, αναζητά νέα μέλη για την ομάδα του στην Αθήνα.

Αν λοιπόν θέλεις να ανήκεις στην πιο δυναμική ομάδα στο χώρο των αυτοκινήτων και:

 • Αγαπάς το αυτοκίνητο και έχεις γνώσεις στην πώληση και εξυπηρέτηση πελατών
 • Σου αρέσει να είσαι ενεργό μέλος της ομάδας
 • Έχεις όρεξη και ενθουσιασμό για εργασία

Τότε θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου για τη θέση:

Σύμβουλου Πωλήσεων Επαγγελματικών Αυτοκινήτων

Ο υποψήφιος/α:

 • Έχει την ευθύνη της προώθησης και πώλησης των επαγγελματικών αυτοκινήτων της μάρκας που εκπροσωπεί.
 • Είναι σε θέση να παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα χαρακτηριστικά των οχημάτων στους πελάτες, καθώς και τις επιλογές χρηματοδότησης και τις διαδικασίες εγγυήσεων
 • Οργανώνει τις δοκιμές οδήγησης των οχημάτων και συνοδεύει τους πελάτες σε αυτές για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προώθηση του οχήματος 
 • Ασκεί τη διαπραγματευτική του/της ικανότητα κατά την προετοιμασία της προσφοράς για την οποία έχει την ευθύνη, καθώς και για όλα τα συμπληρωματικά έντυπα που απαιτούνται. Διασφαλίζει τη διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη  
 • Συμπληρώνει και τηρεί αρχείο με το πελατολόγιο που διαχειρίζεται και προετοιμάζει αναφορές (reports) προς τον υπεύθυνο του καταστήματος
 • Συνεργάζεται με την οικονομική διεύθυνση όπου απαιτείται
 • Διερευνά στοιχεία του ανταγωνισμού και της αγοράς 
 • Επικοινωνεί με τη διεύθυνση After Sales στα πλαίσια της άριστης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του πελάτη

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά / ικανότητες της θέσης:

 • Υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για το χώρο των πωλήσεων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική εργασία για την επίτευξη αποτελεσμάτων
 • Ευχέρεια προφορικής επικοινωνίας
 • Πειστικότητα πώλησης
 • Αυτό-υποκίνηση
 • Δέσμευση για το αποτέλεσμα
 • Ευχάριστη και αξιοπρεπή παρουσία

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ επιθυμητό
 • Πολύ καλή χρήση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Προϋπηρεσία 2-5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση στο χώρο του αυτοκινήτου  

Προσφέρουμε:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου στο ακόλουθο