Τεχνικός Σύμβουλος

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στην Αθήνα:

 

Τεχνικός Σύμβουλος

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
 • Εσωτερικές επικοινωνίες με συνεργαζόμενα τμήματα για την υλοποίηση των θεμάτων προς επισκευή.
 • Διαχείριση έκτακτων περιστατικών.
 • Στενή συνεργασία με τον ηλεκτρολόγο και τον προϊστάμενο του συνεργείου για επίλυση θεμάτων επισκευών.
 • Επικοινωνία με την εισαγωγική (προφορική και γραπτή) για δύσκολες περιπτώσεις επισκευών καθώς και για περιπτώσεις κυρίως νέων τεχνολογιών
 • Έλεγχος περιπτώσεων εγγυήσεων.
 • Μεταφορά αυτοκινήτων
 • Καταχώρηση τιμολογήσεων στο σύστημα και προώθησή τους στη γραμματεία (ταμείο)
 • Έλεγχος παράδοσης αυτοκινήτου, επικοινωνία και συνοδεία πελάτη

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Δεξιότητες θέσης:

 • Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών tasks
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Επιμέλεια και σημασία στην λεπτομέρεια
 • Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία / προσαρμοστικότητα

Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου στο ακόλουθο
e-mail: career_sfakianakisgroup@sfakianakis.gr