Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Suzuki Auto


Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στην Αθήνα:

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης Suzuki Auto


Βασικές αρμοδιότητες:

 • Τεχνική υποστήριξη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών
 • Εκπαίδευση των τεχνιτών και γενικότερα του προσωπικού των Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών
 • Πρόληψη, αντιμετώπιση & διευθέτηση τυχόν ζητημάτων των πελατών που σχετίζονται με θέματα προϊόντος ή υπηρεσιών After Sales
 • Επικοινωνία με τα εργοστάσια παραγωγής για τεχνικά θέματα
 • Επίβλεψη των εγγυήσεων και των τεχνικών θεμάτων του προϊόντος

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Γνώση συστημάτων MS Windows 10, MS Office 365
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Δεξιότητες θέσης:

 • Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης πολλαπλών tasks
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
 • Επιμέλεια και σημασία στην λεπτομέρεια
 • Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Παροχές Εταιρίας:

 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση


Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.