Βαφέας Αυτοκινήτων

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στην Αθήνα:
                                                           Βαφέας Αυτοκινήτων

Βασικές αρμοδιότητες:
 • Ανάλυση και έλεγχος των εντολών βαφής από τις αναθέσεις του προϊσταμένου
• Ενημέρωση προϊσταμένου για τυχόν καθυστερήσεις αναφορικά με το χρώμα
• Συνεργασία με εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους/συνεργάτες για την σωστή απόδοση των χρωμάτων.
 • Προετοιμασία βαφής (τριβείο, στοκάρισμα, μόνωση).
• Εκτέλεση βαφής (βάψιμο, βερνίκι, ψήσιμο)
• Επικοινωνία με φανοποιούς και συνεργασία για γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών
• Έλεγχος παράδοσης εργασίας
• Διαχείριση έκτακτων περιστατικών
• Μεταφορά αυτοκινήτων για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και ταχύτερης εξυπηρέτησης πελατών
• Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής

Απαραίτητα προσόντα:
• Απολυτήριο Λυκείου
• Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
• Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
• Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρίας:

• Διαρκής εκπαίδευση
• Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας και εργασιακές σχέσεις


Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου στο ακόλουθο e-mail: career_sfakianakisgroup@sfakianakis.gr