Βαφέας Αυτοκινήτων

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στην Αθήνα:

Βαφέας Αυτοκινήτων

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Ανάλυση και έλεγχος των εντολών βαφής από τις αναθέσεις του προϊσταμένου
 • Ενημέρωση προϊσταμένου για τυχόν καθυστερήσεις αναφορικά με το χρώμα
 • Συνεργασία με εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους/συνεργάτες για την σωστή απόδοση των χρωμάτων.
 • Προετοιμασία βαφής (τριβείο, στοκάρισμα, μόνωση).
 • Εκτέλεση βαφής (βάψιμο, βερνίκι, ψήσιμο)
 • Επικοινωνία με φανοποιούς και συνεργασία για γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών
 • Έλεγχος παράδοσης εργασίας
 • Διαχείριση έκτακτων περιστατικών
 • Μεταφορά αυτοκινήτων για τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας και ταχύτερης εξυπηρέτησης πελατών 
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές Εταιρίας:

 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας και εργασιακές σχέσειςΕάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της 
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.