Βοηθός Λογιστή

Ο Όμιλος Σφακιανάκη αναζητά

Βοηθό Λογιστή

Ο ρόλος

 • Έλεγχος λογιστικών εγγραφών και συμφωνιών πληρωμών
 • Διαχείριση Προμηθευτών / Πιστωτών
 • Προμηθευτές (έλεγχος - συμφωνία λογαριασμών, ισοζύγιο - εξόφληση μέσω e-banking)
 • Προγραμματισμός, καταχώρηση, παρακολούθηση πληρωμών (e-banking)
 • Καταχώρηση επιταγών στο sap - αρχείο επιταγών
 • Έκδοση επιταγών
 • Συμφωνία δανείων πελατών - τραπεζών
 • Έκδοση τιμολογίων προμηθειών

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία 2-3 έτη σε τμήματα λογιστηρίου
 • Εμπειρία λογιστικής ανάλυσης και reporting
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση συστήματος SAP
 • Άριστη xρήση Microsoft Office

Ο ιδανικός υποψήφιος διαθέτει: 

 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Άριστες ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και επικοινωνίας
 • Αναλυτική σκέψη και δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών με ορθή προτεραιότητα 
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Συμπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

         Η εταιρεία παρέχει:

  ●  Συνεχή εκπαίδευση  
Δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
●  Ιδιωτική Ασφάλιση

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου στο ακόλουθο

e-mail: career_sfakianakisgroup@sfakianakis.gr