Υπάλληλος Πιστοληπτικού Ελέγχου

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στην Αθήνα:

Υπάλληλος Πιστοληπτικού Ελέγχου

 

Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:

 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας
 • Διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων και δεδομένων για αξιολόγηση των αιτημάτων μίσθωσης και πίστωσης των πελατών
 • Παρουσίαση αναλύσεων, ευρημάτων καθώς και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση
 • Έγκριση αιτημάτων βάσει της ανάλυσης και της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή
 • Έλεγχο των φακέλων πιστοληπτικού ελέγχου των πελατών και ενημέρωση αυτών με τα απαιτούμενα στοιχεία
 • Σύνταξη μηνιαίων αναφορών σχετικά με τα αιτήματα πιστοληπτικού ελέγχου και τις ανάγκες της Οικονομικής Διεύθυνσης

Προφίλ υποψηφίου:

 • Επιθυμητό πτυχίο AEI (οικονομικής κατεύθυνσης)
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 ετών
 • Εμπειρία στη χρήση μηχανογραφικών συστημάτων (ERPs’)
 • Άριστη γνώση MS OFFICE
 • Καλή χρήση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα οργάνωσης και εκτέλεσης των εργασιών βάσει χρονοδιαγραμμάτων
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και αναλυτική σκέψη

Παροχές Εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση


Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.