Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος

Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης στο Βοτανικό:

 

Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Διερεύνηση τεχνικών ζητημάτων και επικοινωνία με συνεργεία - πελάτες
 • Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών και επίλυση προβλημάτων
 • Παρακολούθηση εντολών επισκευών και εγκρίσεων
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
 • Εσωτερικές επικοινωνίες με συνεργαζόμενα τμήματα για την υλοποίηση των θεμάτων προς επισκευή.
 • Διαχείριση έκτακτων περιστατικών.
 • Καταχώρηση τιμολογήσεων στο σύστημα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επιθυμητό Πτυχίο Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου
 • Επιθυμητή εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχες θέσεις
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Καλή γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office, MS Word, MS Excel
 • Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα να λειτουργεί μέσα σε ένα σύνθετο και γρήγορα εναλλασσόμενο περιβάλλον
 • Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Παροχές Εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα εδώ.