Μηχανικός Αυτοκινήτων

      Ο Όμιλος ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ αναζητά δυναμικό άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης
στην Αθήνα:

Μηχανικός Αυτοκινήτων

Βασικές αρμοδιότητες:

• Λήψη εργασιών από τον τεχνικό σύμβουλο με χρονικά όρια σύμφωνα με τις παραδοτέες κάρτες εργασίας.
• Επιβεβαίωση εντολών επισκευής
• Διερεύνηση επιπρόσθετων προβλημάτων στα οχήματα παραλαβής τηρώντας την βασική αρχή ασφαλούς οδήγησης.
• Ενημέρωση αλλαγών και επιπρόσθετων εργασιών στον τεχνικό σύμβουλο και αναμονή έγκρισης από τον πελάτη για την υλοποίηση των θεμάτων προς επισκευή.
• Καθαρισμός και συντήρηση εργαλειοθήκης.
• Καθαρισμός χώρου εργασίας μετά από κάθε εργασία για να είναι επαγγελματική η εικόνα του συνεργείου προς τους πελάτες.
• Προσφορά και αποδοχή βοήθειας σε δύσκολες περιπτώσεις επισκευής προς και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εάν και εφόσον χρειαστεί.
• Συνεχόμενη συνεργασία και επικοινωνία με τον ηλεκτρολόγο για επίλυση θεμάτων επισκευών.
• Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
• Πτυχίο τεχνικής σχολής, απαραίτητα μηχανικού/ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων μηχανοτρονικής
• Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
• Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου (πολύ καλή οδηγική ικανότητα)
• Καλή τεχνική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών
• Άριστη ικανότητα συνεργασίας με ομαδικό πνεύμα εργασίας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους

Παροχές Εταιρίας:
• Δυναμικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
• Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
                            

Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σου στο ακόλουθο
 e-mail: career_sfakianakisgroup@sfakianakis.grΜηχανικός Αυτοκινήτων