ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΔΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.