Δελτία Τύπου

  • Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2019
  • Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
  • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2018
  • Οικονομικό ημερολόγιο 2019
  • Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη