Δελτία Τύπου

 • Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 • Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
 • Ανακοίνωση για φορολογικό πιστοποιητικό χρήσης 2018
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
 • Ανακοίνωση αποφάσεων αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
 • Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2019
 • Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2019
 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑΚΗ
 • Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Αυγούστου 2019
 • Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Παραίτηση μέλους του Δ.Σ.
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ E.K. ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΤΑΚΗ
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 • Ανακοίνωση
 • Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου 2019
 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ
 • Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2019
 • Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 • Δελτίο Τύπου Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων 2018
 • Οικονομικό ημερολόγιο 2019
 • Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη