Ανακοίνωση αποφάσεων αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης