Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαγραφή των μετοχών