Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Αυγούστου 2019