Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 5ης Ιουνίου 2019