Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ εξαμήνου 2019