Δελτίο Τύπου, Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων A’ τριμήνου 2019