Απόκτηση του 25% της εταιρίας Alpan Electroline Ltd με συμμετοχή στην Α.Μ.Κ.