Αύξηση συμμετοχής στην εταιρεία Alpan Electroline Ltd με συμμετοχή στην Α.Μ.Κ.