Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2006