Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Α' τριμήνου 2006