Συμμετοχή στον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. για την προμήθεια αστικών λεωφορείων