Συμμετοχή στον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.