Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διαγωνισμό του Υπ. Ανάπτυξης για την προμήθεια μοτοσικλετών