Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης