Επεξηγηματική Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων (σύμφωνα με άρθρο 11α ν.3371/2007)