Προσύμφωνο αγοράς των μονάδων λιανικής πώλησης του Ομίλου Κοντέλλης