Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2007