Συγκρότηση του Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα - Ορθή επανάληψη