Συμμετοχή της εταιρείας στον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης