Συμμετοχή της εταιρείας στον δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.