Τροποποίηση Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων