Ανακοίνωση για Συμπληρωματικά Στοιχεία και Πληροφορίες της 31ης Μαρτίου 2008