Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διαγωνισμό της ΑΣΔΥΣ