Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διαγωνισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.