Υπογραφή οριστικού συμφωνητικού αγοράς των μονάδων λιανικής πώλησης της εταιρείας Κουλούρης Α.Ε.