Ανακοίνωση ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εννιαμήνου 2009