Ανακοίνωση σχετικά με την πραγματοποίηση της Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών