Αποτέλεσμα φορολογικού ελέγχου απορροφούμενης εταιρείας