Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος