Σχολιασμός οικονομικών αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2009