Συμμετοχή στον ανοικτό διαγωνισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και στον ανοικτό διαγωνισμό του ΗΛΠΑΠ Α.Ε