Συμμετοχή της εταιρείας στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό του Δήμου Περιστερίου